PE0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia es basarà en l'aprenentatge progressiu i colaborativo del estudiantado des de les lliçons teòriques i aplicades exposades en l'aula, així com des de l'aprenentatge autònom basat en la investigació personal i l'experimentació pràctica en grup.