CA0951 - Videocreació

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

- Relacions, dialèctiques i responsabilitats mútues, entre la tecnologia, l'art i la comunicació. Materialitzacions de discurs i text a través del simbòlic. Breu aproximació històrica als moviments artístics contraculturals. Avantguardes.

- Arts audiovisuals, arts plàstiques, belles arts. Evolució dels «canals» en les obres: de la precisió i expansió monocanal a la interacció i integritat multicanal. La revolució tecnològica de l'electrònica i la digitalització. Tecnologies híbrides i tecnologies d'hibridació. Sincretisme i virtualitat. Analògic i digital.

- Comunicació, art, «mitjans» i «mèdia»: implicacions polítiques i socials de la o les evolucions de l'art i de les arts. Inversions i mutacions simbòliques fonamentals: el museu com a lloc i el lloc com a museu. Cos, memòria, espai, buit, matèria, material. La funció del comissariat artístic.

- Llenguatges, tècniques i tecnologies implicades en: videoart, infografia creativa, mail-art, net-art, copy-art, videoinstal·lació, performance, intervenció, documental de creació, art sonor, videojoc, interacció, etc.

- Mutacions culturals sorgides de la digitalització, informatització i posada en xarxa dels processos i emmagatzematge de dades. L'estat de les relacions Europa-EUA, Orient-Occident, hi/low-tech. Formes pseudoartístiques de comunicació orientada al consum: televisió, videojocs, publicitat.

- Hipertext, hipermèdia, ciberespai i virtualitat real.

PRÀCTICA

- Pràctica 1: elaboració d’una obra d’art pròpia i exhibició d’aquesta en l’àmbit domèstic personal.

- Pràctica 2: contemplació, en un espai museístic o urbà, d’una obra d’art, durant un temps mínim de 15 minuts.

- Pràctica 3: producció i realització d’una obra videoartística o afí.

La qualificació de l’assignatura s’obtindrà de l’avaluació de la pràctica 3, si bé la 1 i la 2 podran modular la qualificació (sempre a l’alça). Igualment, les pràctiques 1 i 2 podran ser exposades en classe (la qual cosa es recomana).