CA0926 - Realització Audiovisual I

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes de teoria seran plenàries amb el total de l'estudiantat matriculat en l'assignatura. Les de pràctiques es realitzaran en grups separats respecte d'aquest total. En aquests grups s'establiran, per al treball i organització, tant en aules i instal·lacions, com fora d'elles, subgrups.
La metodologia es basarà en l'aprenentatge progressiu i col·laboratiu de l'estudiantat des de les lliçons teòriques, aplicades i pràctiques exposades i desenvolupades, així com des de l'aprenentatge autònom, basat en la investigació personal i l'experimentació pràctica en grup, tot això, tant a l'aula i les instal·lacions del Labcom, com en l'àmbit personal.