CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. CONTEXT HISTÒRIC. DESENVOLUPAMENT, TIPUS DE REGULACIÓ I DEFINICIÓ DEL MARC D' ACTUACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

TEMA 2. CONFIGURACIÓ LEGAL DEL DRET A LA COMUNICACIÓ A EUROPA I A ESPANYA. PRINCIPIS GENERALS DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.


TEMA 3. MERCAT. COM FUNCIONEN ELS MERCATS AUDIOVISUALS. FONAMENTS I OBJECTIUS DE LA LIBERALITZACIÓ DEL SERVEI AUDIOVISUAL.


TEMA 4. SUPORT. MITJANS DE COMUNICACIÓ EXISTENTS.


TEMA 5. CONTINGUT. DRETS I OBLIGACIONS DELS PRESTADORS DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.


TEMA 6.  AUTORITATS AUDIOVISUALS COMPETENTS.


TEMA 7. RÈGIM SANCIONADOR.


TEMA 8. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA. REGULACIÓ, MERCAT, SUPORT I CONTINGUT.


TEMA 9. RÈGIM JURÍDIC DE LA CINEMATOGRAFIA.


TEMA 10. RÈGIM JURÍDIC DE LA PREMSA ESCRITA.