Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

CA0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 4 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0902 - Llengua Catalana per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 1 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 3 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0919 - Fonaments del Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 6 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0922 - Estratègies de la Comunicació

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0926 - Realització Audiovisual I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0931 - Tecnologia Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 4 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0935 - Producció i Realització Hipermèdia

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0938 - Psicologia de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0947 - Muntatge i Postproducció Audiovisual

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0948 - Realització Documental

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0950 - Teoria i Tècnica del Guió

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 1 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0951 - Videocreació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 2 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CA0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula