Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 6 crèdits)

Assignatures

Diplomatura en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

700 - Comptabilitat

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

701 - Llengua Anglesa per a Turisme I

TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Reconeixement

702 - Màrqueting Turístic

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

703 - Organització i Gestió d'Empreses

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

704 - Patrimoni Cultural

TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

Reconeixement

705 - Recursos Territorials Turístics

TU0905 - Recursos Territorials Turístics

Reconeixement

706 - Dret Empresarial

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

707 - Geografia del Turisme, de l'Oci i de la Recreació

TU0914 - Geografia de les Destinacions Turístiques i de l'Oci

Reconeixement

708 - Informàtica Aplicada a la Gestió Turística

TU0910 - Informàtica

Reconeixement

709 - Sociologia del Turisme i de l'Oci

TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

Reconeixement

710 - Dret del Treball

TU0927 - Dret del Treball

Reconeixement

711 - Estructura de Mercats

TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Reconeixement

712 - Introducció a l'Economia

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

713 - Operacions i Processos de Producció

TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Reconeixement

714 - Art i Cultura Valenciana: Anàlisi dels Recursos i Gestió Turística

TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Reconeixement

715 - Comptabilitat II

TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Reconeixement

716 - Direcció de Vendes i Atenció al Client

TU0940 - Direcció de Vendes i Atenció al Client

Reconeixement

717 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Reconeixement

718 - Geografia de les Regions Turístiques d'Espanya

TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Reconeixement

719 - Gestió de Qualitat en Turisme

TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Reconeixement

720 - Llengua Anglesa per a Turisme II

TU0918 - Anglès per a Turisme

Reconeixement

721 - Promoció Turística

TU0919 - Màrqueting Operatiu

Reconeixement

722 - Psicologia Social del Turisme

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

723 - Legislació Turística Valenciana, Espanyola i Comunitària

TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Reconeixement

724 - Pràcticum

TU0943 - Pràctiques Externes

Reconeixement

725 - Segona Llengua per a Turisme (Francès)

TU0926 - Segon Idioma per a Turisme I (Francès)

Reconeixement

726 - Metodologia i Tècniques d'Avaluació de Programes

TU0923 - Metodologia d'Elaboració i Avaluació de Programes Turístics

Reconeixement

727 - Activitat Turística i Medi Ambient

TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Reconeixement

728 - Ampliació Segona Llengua per a Turisme (Francès)

TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

Reconeixement

731 - Art i Cultura Hispanes: Anàlisi dels Recursos i Gestió Turística

TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Reconeixement

732 - Comercialització de Destinacions Turístiques

TU0938 - Comercialització de Productes Turístics

Reconeixement

734 - Dret de Societats

TU0942 - Dret de les Societats

Reconeixement

737 - Dinamització Turística i Canvi Social

TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Reconeixement

740 - Gestió d'Allotjaments, de Restauració i d'Agències de Viatges

TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Reconeixement

742 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

TU0930 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

Reconeixement

749 - Segona Llengua per a Turisme (Alemany)

TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Reconeixement

750 - Ampliació Segona Llengua per a Turisme (Alemany)

TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

Reconeixement
Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Reconeixement
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A02 - Dret de l'Empresa I

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

A05 - Estadística

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

A06 - Introducció a la Comptabilitat

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

A10 - Història i Institucions Econòmiques Europees

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

A13 - Introducció a l'Economia

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

A18 - Economia de les Organitzacions

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

A25 - Informàtica Aplicada a la Gestió

TU0910 - Informàtica

Reconeixement

A35 - Dret del Treball

TU0927 - Dret del Treball

Reconeixement

A38 - Anàlisi Comptable

A40 - Direcció Financera

TU0941 - Anàlisi Financera

Reconeixement

A64 - Direcció Estratègica I

A65 - Direcció Estratègica II

TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Reconeixement

A66 - Direcció de la Producció

TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Reconeixement