TU0943 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Pràctiques en diverses entitats públiques i privades de l'àmbit turístic.