TU0938 - Comercialització de Productes Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Màrqueting de destinacions turístiques.

1.1. Concepte i naturalesa de les destinacions turístiques.

1.2. El paper del màrqueting en la comercialització de les destinacions.

1.3. El desenvolupament del turisme en les destinacions.

1.4. El turisme sostenible com a factor de desenvolupament de la destinació.TEMA 2. Organitzacions turístiques i el paper d'aquestes en el màrqueting turístic.

2.1. Estructura per nivells i funcions de les organitzacions turístiques.

2.2. Organitzacions en l'àmbit internacional.

2.3. Organitzacions en l'àmbit nacional.

2.4. L'administració turística d'Espanya.

2.5. Organitzacions d'àmbit autonòmic, provincial i local.TEMA 3. Els sectors implicats en turisme.

3.1. El sector públic.

3.2. Organitzacions no lucratives.

3.3. El sector empresarial.

3.4. La comunitat local.TEMA 4. Màrqueting d'allotjaments i d'agències de viatges.

4.1. El mercat i la gestió comercial del negoci hoteler.

4.2. Màrqueting mix dels establiments hotelers.

4.3. El mercat i el màrqueting mix de les agències de viatges.

4.4. Relació d'hotels i agències de viatges amb la resta dels intervinents del turisme.TEMA 5. Màrqueting del turisme rural.

5.1. Sector turístic i turismes alternatius: naixement del turisme rural.

5.2. El turisme rural a Espanya i a la Unió Europea.

5.3. Estratègies de màrqueting del turisme rural: producte, preu, distribució i comunicació.TEMA 6. Màrqueting del patrimoni cultural.

6.1. Gestió i màrqueting del patrimoni cultural

6.2. Anàlisi de l'experiència del visitant i formació de l'oferta cultural.

6.3. Preu, distribució i comunicació del patrimoni cultural.TEMA 7. Altres productes turístics.

7.1. Màrqueting de sol i platja.

7.2. Màrqueting gastronòmic i del vi.

7.3. Màrqueting d'incentius i congressual.

7.4. Màrqueting de turisme de salut.