TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 ACTIVITAT TURÍSTICA I MEDI AMBIENT

1.1 Turisme i medi ambient

1.2 El turisme sostenible segons l'OMT

1.3 Impactes del turisme

1.4 Indicadors de sostenibilitat


TEMA 2 EXTERNALITATS I INSTRUMENTS DE POLÍTICA AMBIENTAL EN EL TURISME

2.1. Externalitats ambientals

2.2 Introdució als instruments de política ambiental

2.3 Impostos i subvencions aplicats a la sostenibilitatTEMA 3 LA VALORACIÓ D'ECOSISTEMES

3.1 La necessitat de valorar els béns ambientals

3.2 Beneficis i costos de la protecció d'espais naturals

3.3 Tècniques de valoració


TEMA 4 ACTIVITATS TURÍSTIQUES I CANVI CLIMÀTIC

4.1 Acords de protecció mediambiental: Río, Agenda 21, Kyoto

4.2 La situació del turisme i el canvi climàtic

4.3 Repercussions i conseqüències del canvi climàtic en les pautes de demanda turística

4.4 Emissions generades pel turisme

4.5 Estratègies del turisme davant el canvi climàtic.