TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els continguts teòrics s’expliquen a classe. De cada tema es presenten les idees i els conceptes més rellevants i es recomana bibliografia específica per tal de completar adequadament la seua preparació. Respecte a les classes pràctiques, algunes es fan a les aules d’informàtica per a poder consultar determinades pàgines web i treballar amb material en suport informàtic. D’altres, es fan a la mateixa aula de teoria, i consisteixen en comentaris de textos i notícies, resolució de problemes i qüestions i realització de breus debats al voltant d’algun tema d’interès o d’actualitat.