TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc I. L’art al Regne de València. El patrimoni medieval com a recurs turístic. 

1. Introducció. Patrimoni i turisme cultural.

2. Reconquesta i creació del Regne de València. 

3. L'art gòtic a través de rutes culturals.


Bloc II. Art valencià en l'edat moderna. Recursos turístics del Renaixement i del Barroc.

4. L’arribada del Renaixement.

5. Contrareforma i manierisme. 

6. El Barroc valencià. 

7. El segle XVIII valencià: del Barroc al Neoclassicisme. 

 
Bloc III. L’art contemporani valencià i els seus recursos turístics.

8. El modernisme a través d’itineraris turístics.

9. Arts plàstiques al segle XIX. 

10. Passeig pel segle XX i la contemporaneïtat. 

 
Bloc IV. Museus i patrimoni immaterial. Un reclam per al turisme.

11. El patrimoni immaterial. 

12. La festa valenciana. 

13. El sistema museogràfic valencià.