TU0934 - Anàlisi i Gestió de Recursos Turístics: Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula