TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'abordarà l'estudi de la llengua des de la perspectiva d'un enfocament comunicatiu aplicat a l'aprenentatge del FOS, Français sur Objectifs Spécifiques (francès amb objectius específics) relatiu a l'especialitat del grau en Turisme. Es tracta d'un enfocament discursiu orientat al desenvolupament d'estratègies comunicatives. Es prestarà especial atenció al perfeccionament de les competències d'expressió oral i escrita i al desenvolupament de la competència cultural mitjançant la utilització de material especialitzat: revistes, fulls informatius i publicitaris, pàgines d'Internet, etc. 

Es realitzarà un seguiment del curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.