TU0930 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I: FONAMENTS BÀSICS

 

 

TEMA 1: LA INFORMACIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA

             1-1. Concepte d'informació

             1-2. Característiques de la informació

             1-3. Necessitats d'informació

             1-4. Fonts d'informació

TEMA 2: ASPECTES FONAMENTALS DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DE L'EMPRESA

             2-1. Concepte de sistema d'informació (SI)

             2-2. Funcions del SI

             2-3. El sistema d'informació a la cadena de valor

             2-4. Relació entre SI i organització

TEMA 3: CATEGORIES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

             3-1. Sistemes per al processament de transaccions (TPS)

             3-2. Sistemes d'informació administrativa (MIS)

             3-3. Sistemes de suport a la decisió (DSS)

             3-4. Sistemes d'informació per executius (EIS)

                        TEMA 4. TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ

             4-1. El paper de les tecnologies de la informació (TI)

             4-2. Concepte de base de dades

             4-3. Model de base de dades relacional

             4-4. Estratègies d'adquisició de TI

TEMA 5: PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ EN L'EMPRESA TURÍSTICA

             5-1. Evolució en la planificació de SI

             5-2. Metodologies de desenvolupament de SI

                           5-2.1 Cicle de vida

                           5-2.2 Altres metodologies de desenvolupament de SITEMA 6: SISTEMES DE RESERVES EN EL SECTOR TURÍSTIC

            6-1. Evolució històrica

            6-2. Concepte i origen dels CRS ​​(Sistemes de reserves assitits per ordinador)

            6-3. El desenvolupament dels sistemes globals de distribució (GDS)

            6-4. Sistemes de gestió de destinacions turístiques (DMS)

 

7. SISTEMES D'INFORMACIÓ (SI) PER DESTINS TURÍSTICS INTEL·LIGENTS

7.1 Concepte i característiques de destí intel·ligent

7.2 Desenvolupament de DestÍ Turístic Intel·ligent

7.3 Impacte de SI i tecnologies de la informació sobre els Destins Intel·ligents

7.4 Exemples de Destins Intel·ligents


 

PART II: EINES INFORMÀTIQUES

Resolució d'exercicis amb full de càlcul i base de dades.

Programa de gestió d'empreses turístiques.