TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1 TURISME I ECONOMIA

1.1 Definició i conceptes bàsics de turisme

1.2 Conjuntura econòmica del turisme al nostre país

1.3 Importància teòrica i empírica del turisme internacional

TEMA 2 LA DEMANDA TURÍSTICA

2.1 Concepte de demanda turística

2.2 La funció de la demanda turística i la seua corba de demanda

2.3 Altres factors determinants de la demanda turística

2.4 Quantitat demandada i demanda

2.5 Tendències actuals de la demanda

TEMA 3 L’OFERTA TURÍSTICA

3.1 Concepte d’oferta turística

3.2 La funció d’oferta turística i la seua corba d’oferta

3.3 Altres factors determinants de l’oferta turística

3.4 Quantitat oferida i oferta

3.5 Equilibri de mercat

3.6 Oferta de productes turístics generals

TEMA 4 LA COMPETITIVITAT TURÍSTICA

4.1 Comerç internacional i fluxos turístics

4.2  Avantatge absolut i avantatge comparatiu versus avantatge competitiu

4.3 Estratègies i factors de competitivitat

4.4 La tecnologia com a avantatge competitiu.

TEMA 5 EL SECTOR EXTERIOR

5.1 La balança de pagaments i el turisme

5.2 El tipus de canvi com a factor clau en el sector turístic

5.3 Demanda de divises i oferta de divises

TEMA 6 IMPACTES DEL TURISME

6.1 Impactes econòmics del turisme

6.2 Impactes socioculturals

6.3 Impactes mediambientals.