TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

El curs es basa en el llibre “Temen aktuell 1 – Lehrbuch” (Ed. Hueber) la matèria del qual es detalla a continuació.

Capítol 1


Tema: descripció de turistes i presentacions personals. Idiomes, països, nacionalitats. Diàlegs i textos informatius en hotel. (Dades personals, saludar i presentar-se, nombres). Pràctica: Diàlegs en recepció. Demanar i anotar informacions.

Vocabulari: nombres, països, idiomes continents.

Fonètica: alfabet, accentuació, pauses, ritme, diàlegs.

Gramàtica: pronoms personals i possessius, Formació de verbs en present oració enunciativa i interrogativa, l'imperatiu.

Cultura: els països de llengua alemanya. Turisme alemany a Espanya. Alemanys cèlebres en el món.

Capítol 2


Tema: l'hotel i l'habitatge. Diàlegs i textos d'instruccions i funcionament d'objectes. Adjectius.

Pràctica: comprensió de textos breus a través de preguntes. Diàlegs en comerços i tendes.

Vocabulari: mobiliari de l'hotel, l'oficina i l'habitatge.

Fonètica: ritme, accentuació, paraules compostes

Gramàtica: articles determinats, indeterminats i la negació. Els possessius. Formació del plural.

Cultura: turisme, família i temps lliure en la cultura alemanya. La importància de l'ecologia en la cultura alemanya.

Capítol 3


Tema: menjar – beure – fer la compra. Diàlegs i textos en el restaurant (informar-se, demanar, pagar, fer la compra, convidar a menjar).

Pràctica: visita al restaurant i al supermercat. Comparar preus i quantitats. Els nombres (repàs).

Vocabulari: aliments, desdejuni, menjar i sopar. Substantius propis del restaurant i del supermercat. Fonètica: vocals curtes i llargues, diàlegs.

Pràctiques: comprensió de textos a través de preguntes.

Vocabulari: quantitats i recipients. Partitius, preus.

Fonètica: vocals curtes i llargues, diàlegs.

Gramàtica: l'acusatiu. Verbs forts i febles. L'imperatiu (repàs).

Cultura culinària a Alemanya. Menjars al llarg del dia. El món del pa i la pastisseria alemanya..Capítol 4


Tema: temps lliure i jornada laboral.

Diàlegs i textos (descriure jornada, saludar i acomiadar-se, fixar cites, fer entrevistes, informar sobre horaris d'obertura i tancament, parlar d'activitats turístiques, d'oci i de temps lliure.

Pràctica: converses sobre activitats diàries. Circuit turístic de Berlín. Principals edificis públics d'una ciutat. Descripció de la ciutat i de camins. Informar sobre lloc i temps d'esdeveniments turístics, cercar i comparar informacions turístiques, parlar sobre temps lliure i entreteniments.

Gramàtica: verbs modals: significat, conjugació en present, sintaxi, posició de l'infinitiu. Verbs separables. Verbs forts i febles. Circumstancials de lloc, manera i temps.

Cultura: el treball i el temps lliure. Característiques del turisme alemany en les nostres costes.

TEMARI PRÀCTIC:

Seminaris/tallers

Les pràctiques es basen en el llibre “Temen aktuell 1 Arbeitsbuch” (Ed. Hueber) realització d'exercicis d'estructures i vocabulari. Atès que el nombre d'estudiants i estudiantes sol ser elevat, es fomenta el treball en grup (de dos o tres, segons el caràcter de cada exercici). Així mateix, s'elaboraran diàlegs i textos, en una primera fase paral·lels als models i el temari utilitzats en el llibre i posteriorment de forma més lliure i creativa.

Es fomentarà especialment l'aprenentatge autònom de l'estudiant. És obligatori l'ús del CD ROM. Els i les alumnes hauran de realitzar 4 hores en el Centre Autoaprenentatge Llengües de l'UJI amb el CD ROM del llibre.