TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

PRIMERA PART: DRET ADMINISTRATIU

​I. INTRODUCCIÓ


Lliçó 1. L'Administració Pública i el Dret Administratiu.
Lliçó 2. L'ordenament jurídic administratiu
Lliçó 3. L'activitat de l'Administració i els actes administratius
Lliçó 4. El procediment i els recursos administratius

II. L'ORDENAMENT JURÍDIC TURÍSTIC

Lliçó 5. La legislació turística
Lliçó 6. L'organització administrativa del turisme
Lliçó 7. Els subjectes del turisme (I)
Lliçó 8. Els subjectes del turisme (II): Les empreses d'allotjament turístic de caràcter no hoteler
Lliçó 9. L'activitat de foment del turisme
Lliçó 10. La disciplina turística


SEGONA PART: DRET MERCANTIL

Lliçó 1. Les agències de viatges
Lliçó 2. El contracte de viatge combinat
Lliçó 3. El contracte d'hostalatge
Lliçó 4. Els contractes de reserva d'allotjament
Lliçó 5. El contracte de gestió hotelera
Lliçó 6. El contracte de xàrter aeri
Lliçó 7. Els contractes de transport de viatgers
Lliçó 8. El segur d'assistència en viatge
Lliçó 9. El dret d'aprofitament per torn
Lliçó 10. L'arbitratge turístic