TU0923 - Metodologia d'Elaboració i Avaluació de Programes Turístics

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Assignatura eminentment pràctica. L'alumnat es familiaritzarà amb la metodologia d'elaboració i avaluació de projectes turístics també de manera experiencial. S'explica la teoria simultàniament a la revisió de casos pràctics.


Els estudiants i estudiantes hauran de treballar en grups no superiors a sis membres amb la finalitat d'elaborar un projecte turístic que incloga l'aplicació de criteris d'avaluació dissenyats específicament per a aquest projecte.


L'elaboració del projecte turístic estarà tutoritzada de manera permanent, al llarg de les sessions de classes pràctiques, de les tutories programades de cada grup de treball i també mitjançant les tutories virtuals.


El procediment d'entrega de les diferents fases dels projectes es farà a través de l'Aula Virtual on el professorat registrarà els suggeriments de millora que l'alumnat ha d'incorporar a cadascun d'aquests documents.


En les classes, a més de la teoria i els casos pràctics, s'enriquiran amb el comentari dels treballs en marxa de cadascun dels equips.


En la part final del curs es farà una presentació sintètica dels projectes turístics elaborats en una sessió on estaran presents, a més a més de l'alumnat i el professorat, alguns tècnics turístics en exercici i empresaris del sector. Per a preparar aquesta sessió de presentació/comunicació els i les alumnes han de visualitzar globalment i sintèticament el treball fet durant el curs i poder així contrastar-lo amb els agents del sector presents.