TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1: LES EMPRESES DE RESTAURACIÓ

1.1. Concepte i modalitats d'empreses de restauració
1.2. Producte i instal·lacions de les empreses de restauració
1.3. Els costos en restaurants
1.4. Els subsistemes real o físic i de finançament en les empreses de restauració
1.5. El servei i les seues operacions
1.6. Administració de les empreses de restauració i gestió del personal.

TEMA 2: ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: ELS HOTELS
2.1. Definició i classes d'allotjaments turístics
2.2. Definició del sector hoteler i classificació de la seua oferta
2.3. Requeriments legals i finançament
2.4. Estudi de viabilitat
2.5. El producte hoteler
2.6. L'administració de les empreses hoteleres


TEMA 3: ELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS EXTRAHOTELERS
3.1. Els apartaments. Especial referència al time-sharing
3.2. Allotjaments rurals
3.3. Els càmpings
3.4. Els paradors nacionals
3.5. Balnearis, monestirs, albergs i residències

TEMA 4: LES AGÈNCIES DE VIATGE
4.1. Concepte, classificació i regulació
4.2. Funcions
4.3. Estructura interna
4.4. Localització, instal·lacions i equips

TEMA 5: EMPRESES DE TRANSPORT
5.1. El transport aeri
5.2. El transport ferroviari
5.3. Transport per carretera i cotxes de lloguer
5.4. Transport marítim i fluvial i creuers

TEMA 6: OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTÀRIA
6.1. Concepte i tipologies
6.2. Oferta esportiva: estacions d'esquí, ports esportius i camps de golf
6.3. Parcs naturals
6.4. Parcs temàtics
6.5. Empreses especialitzades en l'oferta cultural i de congressos, convencions i fires