TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula