TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1.  L'estratègia d'operacions en empreses turístiques

2.  Conceptes físics: La capacitat, la localització i la integració vertical en empreses turístiques

3. La gestió de la qualitat en empreses turístiques

4.  Disseny del servei/producte turístic

5.  Gestió d'operacions en restauració

6.  Gestió d'operacions en empreses d'allotjaments turístics

7.  Operacions i processos en altres empreses turístiques

8. Gestió de projectes i tecnologia de processos.