TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Curs 2 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula