Temari

Temari

Unitat 1.           Patrimoni Cultural

 • Treballar de guia turístic

 • Estudi de cas: disseny d'una visita a un museu

 •  

Unitat 2.           Gestió d'esdeveniments 

 • Entendre els contractes

 • Estudi de cas: preparar un festival rentable

 •  

Unitat 3.            Sortides professionals

 • Entrevistes i CV

 • Estudi de cas: contractar a la persona adient

 •  

Unitat 4.            Gastronomia

 • Donar feedback

 • Estudi de cas: preparar un itinerari

Unitat 5.             Riscos                                                  

 • Fer front a les crisis

 • Estudi de cas: el joc olímpic