Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions seran principalment pràctiques, destacant-ne el treball individual, en parelles i en grup de l'alumnat. Es donarà importància a la participació activa de l'estudiantat en totes les activitats i discussions que es realitzen durant el curs. Per aquest motiu, l’assistència a classe és altament recomanable.

Les tutories (programades via correu electrònic) també es recomanen, perquè l'estudiantat puga orientar-se en el seu procés d’aprenentatge durant el curs. A més a més, es promourà una perspectiva d’aprenentatge autònoma on l'estudiantat haurà de fer una varietat d’activitats de forma independent.