TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

- 1. L'art cristià medieval i el turisme cultural: l'arquitectura romànica

- 2. L'art cristià medieval i el turisme cultural: les arts figuratives del romànic

- 3. L'art cristià medieval i el turisme cultural: l'arquitectura gòtica

- 4. L'art cristià medieval i el turisme cultural: les arts figuratives del gòtic

- 5. El renaixement i els grans mestres: l'arquitectura i la ciutat monumental

- 6. El renaixement i els grans mestres: l'escultura i la pintura

- 7. L'arquitectura barroca a Espanya: centres i perifèries de l'art en l'edat moderna

- 8. Els pintors del barroc: turisme i museus

-9. El sistema del patrimoni cultural espanyol com a recurs turístic.