TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

24

maig

2024

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
15:00-18:00 JB1008AA

25

juny

2024

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
15:00-18:00 JB2004AA