TU0914 - Geografia de les Destinacions Turístiques i de l'Oci

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumnat tindrà a la seua disposició el material de l'assignatura a fi de consultar-lo prèviament a la classe i poder plantejar dubtes i preguntes durant la mateixa i/o durant les hores de tutoria.

Les classes teòriques seguiran el temari i els dubtes plantejats per l'alumnat, aquests aspectes són els que major recalcament tindran. Aquestes classes tindran el suport de material gràfic i cartogràfic, que també estarà a la disposició dels alumnes i de les alumnes.

Les classes es completaran amb exercicis pràctics sobre els diferents temes.
El material estarà disponible en l'aula virtual.