TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I: INTRODUCCIÓ: EL PROCÉS ESTRATÈGIC

1. L’estratègia empresarial.

PART II: ANÀLISI ESTRATÈGICA

2. Anàlisi de l’entorn.

3. Anàlisi intern.

4. Cultura i expectatives dels stakeholders.

PART III: L’ELECCIÓ DE L’ESTRATÈGIA

5. Les opcions estratègiques.

6. Avaluació i selecció de l’estratègia.

PART IV: LA IMPLANTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

7. Posada en pràctica de l’estratègia.