TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1. Fonaments: Màrqueting i Turisme


Unitat temàtica 1: Introducció al concepte de màrqueting

1.1. - Què és el màrqueting?

1.2. - Les aplicacions del màrqueting

1.3. - Evolució del concepte de màrqueting


Unitat temàtica 2: Màrqueting turístic

2.1. - La importància del màrqueting per al turisme

2.2. - Màrqueting de serveis

2.3. - Màrqueting de relacions

 

Unitat temàtica 3: La planificació de màrqueting

3.1. - El pla de màrqueting

3.2. - Etapes en l'elaboració del pla: màrqueting estratègic i màrqueting operatiu

3.3. - Execució i control del pla de màrqueting

 

BLOC TEMÀTIC 2. Anàlisi del mercat i del consumidor en turisme
 

Unitat temàtica 4: Comportament de compra

4.1. - Importància de l'estudi del comportament de compra

4.2. - El procés de decisió de compra d'un producte turístic

4.3. - Condicionants: interns i externs


 

Unitat temàtica 5: Sistemes d'informació i investigació en màrqueting

5.1. - La investigació com a instrument clau per a la planificació

5.2. - El sistema d'informació de màrqueting (SIM)

5.3. - El procés d'investigació comercial


Unitat temàtica 6: Mercat i posicionament

6.1. - El mercat: mercat de referència, mercat rellevant, producte-mercat

6.2. - El procés de segmentació del producte-mercat

6.3. - Selecció del mercat objectiu

6.4. - Estratègies de cobertura del mercat objectiu

6.5. – Posicionament

BLOC TEMÀTIC 3. Màrqueting estratègic


Unitat temàtica 7: On som?: Anàlisi de la situació

7.1. - Anàlisi de l'entorn: microentorn i macroentorn

7.2. - Anàlisi de l'entorn competitiu

7.3. - Diagnòstic de la situació: anàlisi DAFO


Unitat temàtica 8: On volem anar? Missió, visió i objectius

8.1. - Missió, visió i objectius corporatius

8.2. - Objectius de màrqueting

 

Unitat temàtica 9: Com anem?: Disseny d'estratègies

9.1. - Classificació de les estratègies de màrqueting

9.2. - Estratègies de creixement o inversió

9.3. - Estratègies de manteniment o desinversió

9.4. - Estratègies d'acord amb l'avantatge competitiu buscat

9.5. - Estratègies competitives