TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La Psicologia Social com marc d'estudi del turisme.

Tema 2. La cognició social: La manera de pensar els altres.

Tema 3. La cerca d'una explicació a la nostra experiència: processos d'atribució.

Tema 4. Aspectes motivacionals i emocionals en el àmbit turístic.

Tema 5. Actituds, formació i canvi en el context del turisme.

Tema 6. Processos grupals i relacions intergrupals.