TU0910 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Mòdul 1. Web 2.0

  • Concepte de Web 2.0
  • Blogs
  • Altres serveis de la Web 2.0

Mòdul 2. Anàlisi de la informació

  • Fulls de càlcul i formulació
  • Anàlisi de dades per mitjà de taules dinàmiques

Mòdul 3. Consultes a sistemes d'informació geogràfica

  • Sistemes d'informació geogràfica en la Web

Mòdul 4. Consultes a bases de dades

  • Bases turístiques en la Web