TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

Unitat 1. Noves tendències en turisme

1.1  Estudi de cas: fer un paquet personalitzat

 

Unitat 2. Entendre el missatge

                                   2.1 Estudi de cas: millorar el perfil mediàtic

                       

            Unitat 3. Com donar valors de marca a un hotel

                                   3.1 Estudi de cas: invertir en un hotel

 

Unitat 4. Sostenibilitat

                                   4.1 Estudi de cas: desenvolupar un complex turístic ecològic

 

Unitat 5. Vols i aeroports

                                   5.1  Estudi de cas: desenvolupar una infraestructura en un                                                                                  aeroport