TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions són principalment pràctiques, incloent-hi classes magistrals i treball individual, en parelles i en grup. Es dóna importància a la participació activa de l'estudiantat en totes les activitats i discussions que es realitzen durant el curs. Per aquest motiu, l’assistència a classe és altament recomanable.

Les tutories (programades per correu electrònic) també es recomanen perquè l'estudiantat puga orientar-se en el procés d’aprenentatge durant el curs. A més, es promou una perspectiva d’aprenentatge autònoma en què els estudiants i les estudiantes han de fer activitats molt variades de manera independent.