TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1a part (1789-1870)

     1. La crisi de l'Antic Règim i les revolucions liberals

     2. El procés d'industrialització

     3. Canvis i moviments socials en el segle XIX. El moviment obrer


2a part (des de 1870)

     4. La segona revolució industrial i els seus efectes

     5. L'expansió i les crisis econòmiques del segle XX

     6. El consum de masses i l'estat del benestar