TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Per mitjà de classes teòriques i pràctiques, es desenvoluparan explicacions sobre els continguts del temari, es debatran lectures i es comentarà informació gràfica i estadística.