TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Introducció a l’empresa: empresa i organització d’empreses  .

Entorn empresarial 

La direcció de la empresa turística: funcions i rols directius.

La presa de decisions en l'empresa. 

La planificació empresarial. Tipus de plans.

La funció de mobilitzar el sistema humà de l’empresa. 

Organització i diferents estructures organitzatives.

El control en l’empresa. Tipus de control.

L' evolució de l´empresa