TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

700 - Comptabilitat

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

A06 - Introducció a la Comptabilitat

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement