Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0905 - Recursos Territorials Turístics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0910 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 8 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 18 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0915 - Sociologia de l'Oci i del Turisme

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 12 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 12 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0918 - Anglès per a Turisme

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0919 - Màrqueting Operatiu

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 6 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0926 - Segon Idioma per a Turisme I (Francès)

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 20 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0929 - Geografia del Turisme a Espanya

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 9 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 11 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0931 - Segon Idioma per a Turisme II (Alemany)

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0935 - Art Valencià i Recursos Turístics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 9 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0936 - Activitat Turística i Medi Ambient

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0937 - Dinamització Turística i Canvi Social

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 10 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0940 - Direcció de Vendes i Atenció al Client

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 9 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0941 - Anàlisi Financera

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 9 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0942 - Dret de les Societats

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 10 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0943 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

18 10 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

TU0944 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

12 8 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula