RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula