Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0916 - Dret del Treball II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0919 - Psicologia del Treball i dels Recursos Humans

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0924 - Dret del Treball III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0925 - Economia del Treball

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0927 - Dret Jurisdiccional Laboral I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0939 - Sociologia de les Organitzacions

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 33,8 78,8
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 240 60
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 7 143
Crèdits Hores presencials Hores no presencials