Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 20 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 16 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 17 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 23 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 12 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 14 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 10 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0913 - Dret del Treball I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 18 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0914 - Dret Sindical

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 10 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0916 - Dret del Treball II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 10 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 19 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0919 - Psicologia del Treball i dels Recursos Humans

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 5 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 15 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 14 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 18 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0924 - Dret del Treball III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0925 - Economia del Treball

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 12 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0927 - Dret Jurisdiccional Laboral I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 20 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 12 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 5 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 5 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 5 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0939 - Sociologia de les Organitzacions

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 5 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

4,5 5 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 5 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 5 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 6 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 10 46
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula