Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAK006 - Relacions Laborals, Mediació i Gestió de Conflictes

SAK028 - Desenvolupament Personal i de Grups

SAK030 - Desenvolupament Directiu

SAK031 - Formació Continuada i Coaching

SBE506 - Pràctiques Organitzacionals Saludables (AD)