Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 139
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

CE02 – Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

Resultats d'aprenentatge

031 – Utilitzar les fonts bibliogràfiques de forma correcta i apropiada.

031 – Realitzar una aproximació crítica a l'objecte d'investigació.

031 – Realitzar la seua pròpia investigació en l'aula (i.e. action research) i millorar la docència.