SAY517 - Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès (AD)

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.