Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAM014 - Comunicació Intercultural

SAY514 - Comunicació Intercultural (AD)