SJL008 - UJI - Spatial Data Services, Sources, Standars and Infrastructures

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.