SRS008 - Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.