Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

La nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantado per a superar l'assignatura són el 50% de cada part (3 punts sobre 6 en teoria i 2 sobre 4 en seminaris, presencialitat, actitud i participació)

Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.

 

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."