Temari

Temari

Suport vital bàsic i DESA

Suport vital avançat en població adulta

Circumstàncies especials en el suport vital avançat

Suport vital avançat en mitjans de transport

Suport vital avançat en pacients especials

Suport vital avançat en població pediàtrica i neonatal

Assistència prehospitalària al pacient politraumatitzat

Casos clínics mitjançant simulació alta fidelitat