Temari

Temari

Sessions Teòriques-Pràctiques (problemes)

Tema 1. Concepte i control de la malaltia renal aguda a UCI - Factors de risc.

Tema 2. Codi sepsi i control de la infecció en pacient crític.

Tema 3. Actualització i control de les alteracions àcid-base i trastorns aguts d'electròlits.

Tema 4. Alteracions endocrines en medicina intensiva – Insulinoteràpia.

Tema 5. Avaluació de la Pressió intraabdominal (PIA).

Sessions practiques (laboratori)

Seminari

Tema 1. Nutrició en pacient crític.

Tema 2. Tècniques de depuració extrarenal, pautes a seguir en teràpia de depuració renal contínua, càlculs fluxos/dosi.

Pràctica Laboratori

Tema 1. Teràpia de substitució renal contínua – Manteniment de l’hemofiltració.

Tema 2. Resolució de problemes i cures a Teràpia de substitució renal contínua.