Temari

Temari

Sessions Teòriques-Pràctiques (problemes)

Tema 1. Insuficiència respiratòria aguda, enfocament diagnòstic i terapèutic.

Tema 2. Control de la ventilació mecànica no invasiva a la Unitat de Cures Intensives.

Tema 3. Control de la ventilació mecànica invasiva a la Unitat de Cures Intensives.

Tema 4. Malaltia pulmonar obstructiva crònica a la Unitat de Cures Intensives i Pneumotòrax.

Tema 5. Tromboembolisme Pulmonar – Hipertensió pulmonar – Hemoptisi.

Tema 6. Control del distret respiratori agut a l'adult i nen

Sessions practiques (laboratori)

Seminari

Tema 1. Interpretació de gasometries, tècnica dinserció i cures de catèters arterials.

Tema 2. Oxigenació per Membrana Extracorpòria (ECMO). Indicacions i resolució de problemes.

Pràctica Laboratori

Tema 1. Tècniques de Ventilació Mecànica No Invasiva - Cures associades.

Tema 2. Tècniques de Ventilació Mecànica Invasiva - Cures associades